آهنگ جديد آرش نیکش آوار mp3

آهنگ جديد آرش نیکش آوار mp3

به نام

Download New Music Called On Iran Javan Music

لعنت به این دودو ، لعنت به این آتیش
لعنت به سقفی که ، میریزه رو قالی
.
لعنت به این آوار ، لعنت به این دنیا
لعنت به وقتی که ، تو زیر آواری
.
دیگه نمی تابه ، خورشید به این عالم
فردا چه شرمنده ست وقتی که تو خوابی
.
هی زجه میزنم ، از درد این دوری
موندی زیر آوار ، مثل یه زندونی
.
راه نجات ما ، راه نجات توست
راهی نمونده پس وقتی که نیست ناجی
.
آژیر سرخ شهر ، زوزه کشیده باز
دنبال فریادت ، وقتی که میمیری
.
یک قاب عکس زشت ، از صورت من با
این شعله های زرد ، لعنت به این سلفی
.
باور نمی کردم ، این ماه تلخ دی
با مرگ قهرمان ، بشه تراژدی
.
دیگه نمی تابه ، خورشید به این عالم
فردا چه شرمنده ست وقتی که تو خوابی
.
هی زجه میزنم ، از درد این دوری
موندی زیر آوار ، مثل یه زندونی
.
راه نجات ما ، راه نجات توست
راهی نمونده پس وقتی که نیست ناجی
.
آژیر سرخ شهر ، زوزه کشیده باز
دنبال فریادت ، وقتی که میمیری

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آهنگ جديد آرش نیکش آوار mp3

به نام

Download New Music Called On Iran Javan Music

لعنت به این دودو ، لعنت به این آتیش
لعنت به سقفی که ، میریزه رو قالی
.
لعنت به این آوار ، لعنت به این دنیا
لعنت به وقتی که ، تو زیر آواری
.
دیگه نمی تابه ، خورشید به این عالم
فردا چه شرمنده ست وقتی که تو خوابی
.
هی زجه میزنم ، از درد این دوری
موندی زیر آوار ، مثل یه زندونی
.
راه نجات ما ، راه نجات توست
راهی نمونده پس وقتی که نیست ناجی
.
آژیر سرخ شهر ، زوزه کشیده باز
دنبال فریادت ، وقتی که میمیری
.
یک قاب عکس زشت ، از صورت من با
این شعله های زرد ، لعنت به این سلفی
.
باور نمی کردم ، این ماه تلخ دی
با مرگ قهرمان ، بشه تراژدی
.
دیگه نمی تابه ، خورشید به این عالم
فردا چه شرمنده ست وقتی که تو خوابی
.
هی زجه میزنم ، از درد این دوری
موندی زیر آوار ، مثل یه زندونی
.
راه نجات ما ، راه نجات توست
راهی نمونده پس وقتی که نیست ناجی
.
آژیر سرخ شهر ، زوزه کشیده باز
دنبال فریادت ، وقتی که میمیری

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آهنگ جديد آرش نیکش آوار mp3